Maak kennis met Watson & Associates

Wanneer ondernemende en zelfstandige professionals écht gaan samenwerken, bereiken zij betere resultaten voor zichzelf en voor u. Kennis en ervaring worden gedeeld, nieuwe verbanden worden gelegd en oplossingen worden gevonden in soms onverwachte combinaties. Wij laten ons daarom niet beperken door traditionele structuren, maar zetten de kracht van ons netwerk in voor u.

Hoe werken wij samen? Samenwerkende zelfstandige professionals

De partners en associates van Watson & Associates zijn zelfstandige professionals. Ervaren en ondernemende personen dus. Wij werken graag met elkaar samen om zo nóg betere oplossingen te kunnen bieden aan onze opdrachtgevers. Iedereen brengt bij ons zijn/haar eigen unieke kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen in. Wij delen kennis, bedenken oplossingen voor onze klanten, acquireren samen opdrachten en doen leuke dingen samen.

Omdat iedereen bijdraagt aan het succes van Watson & Associates, zorgt Watson & Associates er inmiddels al jaren voor dat wíj allemaal succesvol zijn. Samen zijn wij dus Watson & Associates!

Vrij, maar niet vrijblijvend

Wij hebben met elkaar afgesproken dat we alle opdrachten die we door onze samenwerking hebben verworven, vanuit Watson & Associates zullen uitvoeren. Immers, door onze business te laten groeien wordt Watson & Associates sterker. En een sterker Watson & Associates maakt onze opdrachtgevers en onszelf sterker. Dit is geen korte termijn strategie: binnen Watson & Associates investeren we in langdurige relaties onderling en met onze opdrachtgevers.

Als zelfstandig ondernemer hoeven associates zich niet exclusief te verbinden aan Watson & Associates, maar iedereen draagt wél actief zijn of haar steentje bij: delen van kennis, tijd steken in proposities en opdrachten doen vanuit Watson & Associates. Omdat we dat allemaal doen, is er overvloed voor iedereen. Samenwerken binnen Watson & Associates betekent dus vrijheid, maar geen vrijblijvendheid.

Wat is het samenwerking model van de businessclub Watson & Associates?

De businessclub Watson & Associates heeft geen winstoogmerk en is er vóór en dóór ons allemaal. Dit betekent dus dat we samen de jaarlijkse begroting en contributie vaststellen. Ook zullen we ons jaarlijks in commissies verdelen om onder andere de events te organiseren en de toetreding van nieuwe leden te regelen. We gebruiken de voor- en najaar bijeenkomsten als ledenvergaderingen met een interessant programma in een mooie passende setting.

 

Om onze activiteiten en faciliteiten te organiseren maken we jaarlijks een begroting, die we met de leden goedkeuren. Deze begroting resulteert dan in een contributie. Deze contributie hangt dus af van de kosten, het eventuele overschot dat nog op de bank staat en het aantal leden.

 

De leden voeren hun eigen onderneming, sluiten zélf overeenkomsten af met hun opdrachtgevers en onderling. Ze hanteren daarbij marktconforme tarieven en marges. Er vindt dus geen afdracht plaats aan Watson & Associates Performance Improvement.

 

De contributie wordt jaarlijks vooruit gestort op de rekening van Watson & Associates Performance Improvement.

 

Welke activiteiten ondernemen we bijvoorbeeld:

  • Het organiseren van twee offsite events per jaar voor de leden
  • Het organiseren van netwerk bijeenkomsten, zoals kennissessies
  • Het beschikbaar stellen van de Watson & Associates cloud op basis van Microsoft 365, met onder andere het Watson & Associates e-mailadres, Microsoft Teams en de enorme hoeveelheid gedeelde bestanden
  • Het exploiteren van watsonassociates.nl, waar de leden prominent op aanwezig zijn
  • Marketing activiteiten
  • Financiële zaken waar indien gewenst gebruik van gemaakt kan worden, zoals: een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een g-rekening, standaard contracten en algemene voorwaarden
  • Het delen van informatie en sales opportunities via o.a. Whatsapp
  • Gratis deelname aan training van de Watson Academy
  • Samen naar congressen

Ons team

Ard-Jan Hartman

Associate

+31(0)6 11361844

Brigitta Sjoukes

Associate

+31(0)613075507

Hannes Velt

Associate

+31(0)6 22365539

Henk Drenth

Partner

+31(0)6 43119608

Herman Elferink

Associate

+31(0)6 24443350

Jeroen van 't Hoog

Partner

+31(0) 6 55795083

John Gijsen

Partner

+31(0)6 11347975

Maarten Kerssemakers

Associate

+31(0)6 30162234

John Rijsdijk

Associate

+31(0)6 50939791

Roald Droog

Associate

+31(0)6 22668484

Rob Bröker

Partner

+31(0)6 42827387

Robert Wempe

Associate

+31(0)6 43009934

John Bisseling

Associate

+31(0)6 50869653

Bob Kastje

Associate

+31(0)6 54777870

Wil Konings

Associate

+31(0) 681125588

Vincent Bijl

Associate

+31(0) 634022455

Tjad Broesder

Associate

+31(0)6 37337631